Търговско право – дружества, сделки, несъстоятелност

Собственост, инвестиции, придобивания

Доверително управление на активи, фондове и тръстове

Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство

Право на околната среда

Право на Eвропейския съюз

Интелектуална собственост

Арбитражни и съдебни спорове