Адвокатско дружество „Петрова и съдружници“ вярва, че висококачествените професионалните услуги се основават на дългогодишен опит на съдружниците, постепенно развитие, гъвкавост при формиране на екипи и взаимодействие с партньорите.

Тъй като правните проблеми понякога имат по-широк контекст разчитаме и на взаимодействието със специалисти от различни области, включително икономика, европейска политика и международни отношения.

Доколкото глобализацията и дигитализацията на икономическите отношения, налагат промяна в съществуващите работни модели, ние се стремим да бъдем полезни на своите клиенти като работим в тясно сътрудничество тясно сътрудничество с кантори от  Европа, САЩ, Южна Африка, Китай, Индия и други юрисдикции.

Приоритет в работата на кантората са казусите с международен елемент. Постоянно подобряваме познанията и опита си в областта на право на интелектуалната собственост и авторското право, спортното право, иновациите и информационните технологии.