Адв. Веселина Петрова

email: petrova@pplf-bg.com

 • Дружествено право
 • Доверително управление и инвестиционни проекти
 • Международни търговски сделки
 • Право на Европейския съюз
 • Магистър по право, Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • Международна магистърска програма Право на Европейския съюз 
 • Практикуващ адвокат от 1994г. 
 • Изключителен опит в транспонирането на европейското законодателство и изготвянето на анализи за съответствието, както и други сравнителноправни анализи. 
 • Богат опит и практика в дружественото и облигационното право, право на околната среда, възлагане на обществени поръчки
 • Участие като експерт в редица международни проекти в областта на околната среда в страната и чужбина
 •  
 • Член е на Старозагорска адвокатска колегия
 • Вписан като адвокат от ЕС в адвокатска колегия Берн, Швейцария 
 • Регистриран представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България и Службата на ЕС по интелектуална собственост
 •  
 • Владее английски и руски език. Ползва немски и френски език.

Адв. Симеон Алексиев

email: alexiev@pplf-bg.com

 • Дружествено право и търговски сделки 
 • Вещно право
 • Събирането на вземания
 • Магистър по право, Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • Практикуващ адвокат от 2010 г. 
 • Богат опит и практика по граждански и търговски съдебни дела и арбитражни производства
 • Изключителен опит в структурирането на сделки за придобивания и сливания.
 • Член е на Софийска адвокатска колегия
 • Вписан като адвокат от ЕС в адвокатска колегия Берн, Швейцария 
 • Регистриран представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България и Службата на ЕС по интелектуална собственост
 • Владее английски и руски език. Има познания по турски език.