Тук ще може да се запознавате с текущата дейност на кантората както в професионален план,  така и като поддръжник на редица социалнозначими инициативи и дейности.